Kancelaria

Kancelaria rozpoczęła działalność 1 października 1997 roku, przy czym od września 2003 roku ma swoją siedzibę w Toruniu. Wcześniej adw. Stanisław Chodkowski, po zakończeniu w 1994 roku pracy w jednostkach organizacyjnych prokuratury wojskowej – Prokuraturze Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, w ramach spółki cywilnej, prowadził z Doradcą Podatkowym Jackiem Stawskim, znaną na „rynku toruńskim” Kancelarię Doradztwa Prawnego „CHOSTA”s.c., zajmującą się prowadzeniem spraw podatkowych oraz kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Aktualnie adwokat Stanisław Chodkowski działalność swą postrzega  jako niesienie klientom, którzy jemu zaufali, w pełni profesjonalnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Realizowana jest poprzez: 

  • poradnictwo i doradztwo służące poszukiwaniu możliwie najkorzystniejszych i pożądanych rozwiązań prawnych i faktycznych;
  • sporządzanie pism;
  • prowadzenie lub udział w negocjacjach;
  • przygotowywanie projektów umów;
  • obronę na każdym z etapów w postępowaniach karnych, a w tym karno-skarbowych;
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych natury cywilnoprawnej;
  • zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przez wszelkiego rodzaju organy administracyjne w ramach postępowań administracyjnych na każdym z etapów tych postępowań.